Vår främsta vision är att varje barn ska få en möjlighet, att utvecklas till en individuell människa, med egna tankar och frågeställningar. Med ett samarbete mellan föräldrar och oss pedagoger i dialog, få möjlighet att vara delaktiga i det kompetenta barnets egen utveckling med lek, i en positiv, lärande och inspirerande miljö.

Varje barn hos oss ska utifrån sin egen förmåga och nivå:
• få möjlighet att utveckla sina emotionella kompetenser och känna trygghet bland barn och vuxna
• interpersonellt få möjligheter att utveckla sina sociala kompetenser till barn och vuxna
• intrapersonellt få möjligheter att utveckla sin självbild och bygga upp början till ”jag kan och vågar själv”
• få möjlighet att utveckla sin lingvistiska förmåga med språket, olika uttrycksmetoder mm
• få möjlighet att utveckla sina kroppslig-kinestetiska förmågor både inne och ute.
• få möjlighet att utveckla sin logisk-matematiska förmåga genom hjälp av bl.a. siffror, former mm
• få vara barn… och leka!

Utbildningen sträcker sig över hela dagen, från det att vi öppnar till det att vi stänger – helheten.

Vi lyfter era barn mot ett livslångt lärande!