Undervisningen på LEKA sker både planerat och spontant (Skolverket, 2018). Vi har styrdokumenten i ryggmärgen, SKA i benen, de nationella målen i huvudet och undervisningen i händerna (Källhage & Malm, 2018).

Varje vecka erbjuder vi barnen olika LEKtioner en stund, varje dag. Dessa är planerade och ledda av en pedagog utifrån läroplanens styrda undervisning (Skolverket, 2018) med Pihlgrens tankar om scaffoldinginriktade undervisningsmiljöer i åtanke (2017).

Våra teman är:

· SpråkLEK

· TeknikLEK

· NaturLEK

· MatematikLEK

· Musik- och RörelseLEK

Dessa LEKtionsteman är baserade på vår pedagogik där vi genom multimodala redskap ska tala till hela barnet och alla olika lärsätt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Gardner, 2006; Skolverket, 2018).

Några exempel på våra LEKtioner hittar ni på vår facebooksida och instagram.

Lämna ett svar