För oss är det viktigt med delaktighet och gemenskap. Med ett gemensamt synsätt skapar vi en samspelande atmosfär med barnen i fokus (Johansson, 2011).

  • Christine är utbildad barnskötare och har arbetat i organisationen sedan 2009.
  • Elisabeth är legitimerad förskollärare och organisationens VD. Grundade LEKA 2007.
  • Frida har examen på rektorsprogrammet vid Uppsala Universitet och läser nu också vidare på förskollärarprogrammet vid Karlstad Universitet. I grunden är hon barnskötare och är idag utbildningens rektor. Grundade LEKA 2007.
  • Isabelle arbetar i köket och har även stor kunskap kring specialpedagogik. Hon har arbetat i organisationen sedan 2015.

Vi är så bra tillsammans!