Förskolan är stängd för utvärdering och sammanställning av läsåret 2018/2019. En knutpunkt i vårt systematiska kvalitetsarbete.

7/6 Utvärderingsdag Förskolan är stängd för utvärdering och sammanställning av läsåret 2018/2019. En knutpunkt i vårt systematiska kvalitetsarbete.