LEKA undersöker möjligheterna till att starta upp vår Öppna förskola i byn igen. I nuläget ser det ut som om det kan komma att vara 1 dag/vecka under 1-2 timmar förlagda under för- eller eftermiddag.

Öppna förskolan möjliggör en samlingsplats för hemmavarande föräldrar för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder också pedagogisk verksamhet för barnen.

Mer information om detta kommer när vi har alla pusselbitar på plats.

Väl mött!