Historiskt sett är omsorgen av barnen den grundläggande anledningen till att förskolan växte fram (Hammarström-Lewenhagen, 2018). Under tidens gång har omsorgen hamnat lite i skymundan och den svenska förskolan har nyligen fått kritik från skolinspektionen om hur förskolorna inte ger omsorgen tillräckligt mycket fokus i utbildningen.

För oss på LEKA är omsorgen av stort värde och ska ha lika stor del av vår tid som övriga delar av utbildningen. Utbildning, omsorg och undervisning ska bilda en helhet (Skolverket, 2018). Vi vuxna ska vara närvarande pedagoger med barnens bästa i fokus. Vi ska med vår förebildlighet bidra till att skapa ansvarfulla och solidariska medmänniskor (Johansson, 2011; Skolverket, 2018).

LEKA ska vara en trygg plats där man ska få möjlighet att växa som människa, både stora och små. En del av omsorgsarbetet är också tryggheten att veta att vi som personal alltid ser till barnets bästa. All personal i förskolan är skyldig enligt lag att anmäla eventuell oro för ett barn till socialtjänsten (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Detta kan göras utan att vårdnadshavare får information om anmälan. En anmälan görs redan vid misstanke.

Vill ni veta mer om vår anmälningsplikt kan ni läsa om det här.

Ni finner vårt likabehandlingsarbete och våra aktiva åtgärder i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.