I juli 2019 får förskolan en ny reviderad läroplan. Inför detta har LEKA ingått i Norrtälje kommuns SKA-projekt. Där alla verksamma pedagoger har genomfört en gemensam fortbildning med fokus på undervisningsmiljöer och vår egen praxisteori (Pihlgren, 2017).

SKA-projektets grupparbeten avslutades nu i maj 2019 och arbetslaget kommer tillsammans att runda av hela projektet med en heldagsplanering inför läsåret 2019/2020 i början av ht-19.

LEKAs egna SKA-grupp har under våren också haft kollegialt lärande kring struktur och organisation för att skapa verktyg för genomförande (Källhage & Malm).