”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Skolverket, 2018

För oss är det viktigt att barn får tillgång och möjlighet att uppleva litteratur med alla sina lärsätt (Gardner, 2006; Skolverket, 2018). Därför försöker vi att erbjuda litteratur i många former och flera gånger under dagen.

Det kan tex vara i form av:

 • Dramatisering med diverse material
 • Högläsning
 • Skapande av egna berättelser
 • Ljudböcker
 • Sambandskort
 • Som uppstart av en LEKtion med tillhörande aktivitet
 • Digitala böcker på ex. Ugglo
 • Litteratur på sitt modersmål
 • Litteratur på annans modersmål
 • Litteratur utan färdig text
 • Bokbussen