När vi delger information och dokumentation använder vi oss i första hand av den digitala plattformen Tyra-appen. Där finns barnens portfolio, schema och övriga information – allt i enighet med GDPR. Vi försöker att samla så mycket som möjligt av vår information i Tyra.

Finns behov av andra former försöker vi att anpassa oss efter dessa, i enighet med våra styrdokument.

Föräldrar ansvarar för informationen genom att meddela ändringar av e-postadresser och mobiltelefonnummer, att aktivt använda och ta del av informationen som ges i Tyra-appen och säga till om annat behov uppstår.