Vädjan till föräldrar: Håll era barn hemma under jullovet om ni kan

För att kunna ha rätt bemanning på våra förskolor och ge personalen möjlighet till bästa möjliga återhämtning vädjar vi till alla föräldrar att om möjligt låta barnen vara lediga från förskolan under hela jullovet.

– Snart kommer en efterlängtad ledighet för många och därför vädjar jag till alla föräldrar som kan ha sina barn hemma från förskolan hela jullovet att ha dem hemma. Hösten har varit ansträngd för våra pedagoger och även de är i behov av att kunna få ledigt, säger Robert Beronius (L), barn- och skolnämndens ordförande.

Som ni vet är vi mitt inne i en pandemi med ökad smittspridning i vår kommun. En smittspridning som också förekommer på våra förskolor. Trots detta är kommunens ambition att hålla öppet på vardagar under perioden 23/12 – 10/1 för de barn som har anmält behov av omsorg. I undantagsfall kan det dock hända att någon eller några förskolor slås ihop. Det innebär att vi eventuellt kommer bemanna förskolorna med både ordinarie personal och med vikarier som är kända på förskolorna, men kanske inte för dig eller ditt barn.

– Jag vill påminna om Norrtälje kommuns riktlinjer om rätt till förskola som innebär att barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar inte har rätt till vistelsetid på förskola under sin semester eller lediga dagar. Det är kort tid till lovet och de som har ändringar nu måste informera personalen på förskolan för att de ska kunna ha rätt bemanning. Säger Jenny Nordström, förvaltningsdirektör på barn- och utbildningskontoret.

För mer information kontakta:

Robert Beronius (L), ordförande barn- och skolnämnden, robert.beronius@norrtalje.se, 070-100 08 13

Jenny Nordström, förvaltningsdirektör barn- och utbildningskontoret, jenny.nordstrom@norrtalje.se, 0176-719 46