Vi står inför en extrem situation i Sverige och vi på LEKA vädjar om ett gemensamt
samarbete så att vi kan erbjuda en trygg och säker verksamhet för våra närvarande barn och
pedagoger. Tillsammans kan vi minska smittspridning och underlätta för LEKAs möjligheter
att bedriva vår utbildning som vanligt.


LEKAs ansvar är att…
• …erbjuda en trygg och säker utbildning för alla närvarande barn och pedagoger
• …följa myndigheternas riktlinjer
• …följa sin framtagna handlingsplan med tydliga förebyggande åtgärder
• …uppehålla sitt samhällsuppdrag utifrån rådande omständigheter
• …delge er vårdnadshavare löpande information kring utbildningen


Vårdnadshavares ansvar är att…
• …hålla sig uppdaterade kring myndigheternas information och riktlinjer
• …hålla sig uppdaterad kring den information som LEKA delar
• …hålla barnen hemma vid uppvisat symtom enligt folkhälsomyndighetens uppmaning
• …inte komma åter till förskolan innan två helt symtomfria dagar passerat hemma, eller minst sju dagar hemma varav 48 feberfria timmar med gott allmäntillstånd
• …hålla barnens naglar kortklippta för att underlätta för barnens handhygien
• …visa respekt för övriga barns och pedagogernas arbetsmiljö

Mer information går att hitta på

www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se
www.krisinformation.se
www.norrtalje.se/corona


Väl mött inför ett bra samarbete. Ta hand om varandra.