Under våren har våra förskollärare arbetat i bokcirkel kring ”Uppdrag Undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan”.

Varje månad har vi under våra SKA-tid (systematiskt kvalitetsarbetes-tid) diskuterat och resonerat kring litteraturen, samtidigt som vi kopplat till egna erfarenheter och vårt uppdrag (SFS 2010:800; Skolverket, 2018). Arbetet har varit en del av vår fortbildning under våren med fokus på implementering av den nya läroplanen som börjar gälla 1 juli i år.

Parallellt med detta har hela arbetslaget ingått i Norrtälje kommuns SKA-projekt, med samma syfte, som ni kan läsa mer om på sidan ”Lpfö-18”.