För att vi på förskolan ska kunna arbeta på bästa sätt, utifrån varje barns utveckling och behov, i vår verksamhet, behöver vi ha så bra information som möjligt från Er som förälder. Det är en del av ert ansvar att vi får ta del av relevant information kring ert barn.

Vi samarbetar med vår föräldragrupp genom olika barn-/föräldraaktiviteter; utvecklingssamtal, ”tamburmöten”, Drop-in fika mm.

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle under terminen, då vi kan dela denna information. Du kan alltid ringa eller informera någon av pedagogerna på förskolan. Det kan gälla allt från Er familjesituation, behov kring allergier/intoleranser, mediciner, napp, ”snuttefilten”, kläder och tider mm.

Varje år reviderar vi vårt informationsblad som går ut till vårdnadshavarna.