Sommaravslutning

Vi har under veckan avslutat terminen och läsåret tillsammans med barn och familjer. Barnen bjöd inte bara på sång utan fick också guida sina anhöriga genom olika aktiviteter som de genomfört under våren. Mycket uppskattat av stora som små. Vi […]

Avslut på terminen

Just nu laddar arbetslaget inför fredagens uvärderingsdag. En heldag med fokus på årets resultat av verksamhetens arbete – mål, styrdokument och utveckling, med stöd av vår dokumentation och enkäter. Spännande!