Kollegialt lärande

Under våren har våra förskollärare arbetat i bokcirkel kring ”Uppdrag Undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan”. Varje månad har vi under våra SKA-tid (systematiskt kvalitetsarbetes-tid) diskuterat och resonerat kring litteraturen, samtidigt som vi kopplat till egna erfarenheter och vårt […]

Öppna förskolan?

LEKA undersöker möjligheterna till att starta upp vår Öppna förskola i byn igen. I nuläget ser det ut som om det kan komma att vara 1 dag/vecka under 1-2 timmar förlagda under för- eller eftermiddag. Öppna förskolan möjliggör en samlingsplats […]